Dodatek uszczelniający dla popiołów - Popioły

Zapraszamy
Nowe Technologie
Pyły i Popioły
Menu
Menu
Przejdź do treści

Dodatek uszczelniający dla popiołów

Nasze rozwiązania
ST-4 dodatek uszczelniający i spajający  dla  popiołów .
Działanie  :

Działanie polega na wytworzeniu bariery izolacyjnej , nieprzepuszczalnej .
ST-4 łączy suspensję popiołową w jedną zamkniętą całość , może być stosowany w mieszance z cementem co powoduje wzmocnienie konstrukcji . W konstrukcji rdzenia gwarantuje następujące wyniki :

współczynnik filtracji k ≤ 1,0 x 10-9 m/s
stosunek popiołu do wody (p/w = 11‍÷1, 2/1)
rozpływ min. 250 mm ( próbka laboratoryjna)
początek wiązania suspensji  ≤  1,5 h
koniec wiązania suspensji ≤  28 dni

To najlepsze wyniki gwarantujące jakość  obiektów hydrotechnicznych, w zależności od grubości budowli może całkowicie zablokować przepuszczalność wody.
Sposób stosowania :

Ilość stosowanego preparatu jest uzależniona od jakości popiołu. Typowa ilość to 1 % do masy popiołu.
W zależności od żądanej wytrzymałości budowli stosujemy mieszankę cementu i popiołu , 1-3% ST-4 i wody.
Ułatwieniem przy budowie jest to ,że można stosować wodę słodką z najbliższego ujęcia. np. rzeka, rozlewisko .
Szczegóły ilościowe proporcji  należy dobrać doświadczalnie dla wymagań projektowych.

Domieszka ponadto spełnienia  wymogów Rozdziału 2, art. 10 Ustawy z dn. 16.04.2014r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2014 roku, poz. 883 ze zm.), tzn. posiada dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.

W budowlach , w których był stosowany dodatek ST-4 spełnił wszystkie wymagane Rozporządzeniem założenia gwarantując właściwe wykonanie  syntetycznej warstwy geologicznej uszczelniającej spełniając wymogi . (Rozporządzenie Min. Środowiska z 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk, Dz. U. z 2013r. poz. 523, zwane dalej „Rozporządzeniem”)

Dodatek jest substancją   nie palną , nie toksyczną ,bezpieczną dla środowiska .

Posiada Atest Państwowego Zakładu  Higieny , Deklaracje Zgodności  , Certyfikat Instytutu Techniki Budowlanej.

MEEX AG Sp.Jawna
tel:+48326230104
tel/fax:+48326237589
mobile:+48787709678
meex@meex.pl
Wróć do spisu treści