Modyfikator suspensji popiołowej - Popioły

Zapraszamy
Nowe Technologie
Pyły i Popioły
Menu
Menu
Przejdź do treści

Modyfikator suspensji popiołowej

Nasze rozwiązania
Modyfikator suspensji dla naturalnych  i sztucznych barier geologicznych  na składowiska odpadów obojętnych , bezpiecznych i niebezpiecznych.

Modyfikator (MD10) dozowany do materiałów naturalnych zapewnia  wytworzenie suspensji dla   bariery geologicznej poziomej  o współczynniku filtracji  k ≤ 1,0 x 10-9 m/s dla każdego rodzaju składowiska od bezpiecznych poprzez obojętnych i niebezpiecznych  .
Przy stosowaniu z popiołami zapewnia bez dozowania cementu otrzymanie suspensji  o właściwościach :
współczynnika filtracji k ≤ 1,0 x 10-9 m/s
stosunku popiołu do wody (p/w = 11‍÷1, 2/1)
rozpływ min. 250 mm ( próbka laboratoryjna)
początek wiązania suspensji  ≤  1,5 h
koniec wiązania suspensji ≤  28 dni .
W zależności od projektowanego rodzaju składowiska stosuje się odpowiednią wartość miąższości wynoszącą dla materiałów bezpiecznych i obojętnych - 1 m , dla składowiska materiałów niebezpiecznych min 5 m.

Modyfikator został zastosowany w największej na świecie elektrowni gdzie zapewnił  odpowiedzią barierę dla składowiska popiołów .

Modyfikator jest substancją bezpieczną , nie palną , nie toksyczną , nadająca  barierze  geologicznej praktycznie oddzielenie warstwy naturalnej od składowiska tworząc barierę nieprzepuszczalną.

MEEX AG Sp.Jawna
tel:+48326230104
tel/fax:+48326237589
mobile:+48787709678
meex@meex.pl
Wróć do spisu treści