Projekty - Popioły

Zapraszamy
Nowe Technologie
Pyły i Popioły
Menu
Menu
Przejdź do treści

Projekty

Naszym największym projektem zrealizowanym w 2017 roku  było zapewnienie dostaw dodatku uszczelniającego  warstwę składowiska popiołów o powierzchni 270 ha dla Elektrowni Bełchatów.
 

 

 
Przy stosowaniu z popiołami zapewnia bez dozowania cementu otrzymanie suspensji  o właściwościach :
współczynnika filtracji k ≤ 1,0 x 10-9 m/s
stosunku popiołu do wody (p/w = 11‍÷1, 2/1)
rozpływ min. 250 mm ( próbka laboratoryjna)
początek wiązania suspensji  ≤  1,5 h
koniec wiązania suspensji ≤  28 dni .
W zależności od projektowanego rodzaju składowiska stosuje się odpowiednią wartość miąższości dla materiałów bezpiecznych , obojętnych i niebezpiecznych.
MEEX AG Sp.Jawna
tel:+48326230104
tel/fax:+48326237589
mobile:+48787709678
meex@meex.pl
Wróć do spisu treści