Zabezpieczenie przed pyleniem. - Popioły

Zapraszamy
Nowe Technologie
Pyły i Popioły
Menu
Menu
Przejdź do treści

Zabezpieczenie przed pyleniem.

Nasze rozwiązania
Produkt ST 3 przeznaczony jest do zestalania i stabilizacji pylnych frakcji  popiołów oraz innych bardzo lotych pyłów.

Działanie preparatu ST 3 polega na zamianie mikronowych łatwo pylących drobin pyłu na cząstki, które nie tworzą zapylenia. Po wyschnięciu jest odporny na działanie warunków atmosferycznych i nie jest redyspergowalny. Jest bezpieczny dla środowiska.


Sposób użycia:
Preparat  należy rozcieńczyć z wodą w stosunku 1:30. Tak przygotowanym roztworem należy opryskiwać popioły do uzyskania pożądanego nawilżenia.
Po zastosowaniu preparatu, popioły w krótkim czasie ulegają związaniu tworząc warstwę eliminującą pylenie. Popioły po utwardzeniu cechują się zmniejszoną nasiąkliwością i zmniejszojną wymywalnością .
Produkt posiada dokumenty dopuszczające do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym wg Ustawy z dn. 16.04.2014r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2014r, poz. 883 ze zm.) oraz atest PZH.
Przechowywać w oryginalnych opakowaniach, w temperaturze 5°C do 25 °C,
w suchym i wentylowanym pomieszczeniu. Zabezpieczyć przed działaniem promieni
słonecznych.
MEEX AG Sp.Jawna
tel:+48326230104
tel/fax:+48326237589
mobile:+48787709678
meex@meex.pl
Wróć do spisu treści